Home

Welkom op de website van Leuven Handelt! 

Leuven Handelt! is op 24 september 2012 ontstaan uit de fusie van Handelaarsverbond Leuven en MGL (Middenstand Groot Leuven). 

De doelstellingen van Leuven Handelt! sluiten helemaal aan bij deze van de vroegere verenigingen: Leuven nog beter positioneren als winkelstad, horecastad, handelsstad. 

Concreet wil Leuven Handelt!:

  • door de organisatie van beurzen, braderieen, commerciele evenementen en marketingacties de handel in Leuven bevorderen en het imago van de stad als dynamisch handelscentrum nog verbeteren 
  • evenementen opgezet door handelswijken, hun leden of gemeenschappelijke handelsbevorderende initiatieven ondersteunen 
  • de samenhorigheid tussen de Leuvense handelaars versterken onder meer door het organiseren van netwerkevenementen 
  • de samenwerking tussen het stadsbestuur, het centrummanagement en de handelaars optimaliseren 
  • de spreekbuis zijn voor de handelaars in Leuven